• Петрохемијско сушење гаса

Апликација

Петрохемијско сушење гаса

133

√ Сушење гаса пуцања

Молекуларно сито

√ Сушење угљоводоничног гаса / течности

√ прерада ТНГ-а

Уклоните воду и сулфиде као што су Х2С и тиоли

√ Јединица за алкилацију

За дехидратацију сировог гаса

√ Јединица за депаравање и рафинацију

Користи се за одвајање Н-изоалкана

Користи се за уклањање нечистоћа као што су ароматични угљоводоници

√ Јединица за изомеризацију

Користи се за уклањање водоник-сулфида и тиола у пречишћавању сировина

Контактирајте Салес да бисте добили информације о производу.


Пошаљите нам своју поруку: